wopr 1000x200 04

JEDNOLITY TEKST ROZPORZADZENIA
czwartek, 04 sierpnia 2022 20:26

 

par logW dniu 2 sierpnia 2022 roku wszedł w życie opublikowany dzień wcześniej jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenie wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Jest on opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2022 roku poz. 1607 i ten numer publikacji należy stosować przy powoływaniu się na ten przepis.
Jednolity tekst obejmuje zmiany wprowadzone 18 stycznia 2018 roku i obejmujące jedynie zamianę zwrotów: „miejsce wykorzystywanego do kąpieli” na „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” (zapisy § 2 ust. 2 i ust. 2 pkt. 3).
Niestety pozostałe zapisy rozporządzenia pozostały bez zmian. Powoduje to, jak w przypadku części zapisów pozostałych rozporządzeń do „ustawy wodnej”, brak systemowych rozwiązań w sposobie zabezpieczenia czy szkoleniach. Odmienne zarówno od zapisów ustawy i rozporządzeń, a także od dobrej praktyki ratowniczej interpretacje tych przepisów powodują chaos i zamęt w sposobie realizacji właściwego zabezpieczenia wyznaczonych obszarów wodnych czy przygotowania ratowników do pracy.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3